Test4kids: Intelligentieonderzoeken voor bijzondere kinderen die inzicht in zichzelf en hun vaardigheden wensen.

Ieder kind is op zijn eigen manier intelligent en getalenteerd. Wij onderzoeken op welke manier je kind intelligent is. Wat ons kenmerkt is het respect dat wij voor kinderen voelen. Kinderen voelen dat wij ze respecteren en daardoor voelen zij zich veilig om te presteren.

Floor Vente neemt de WISC af bij Carlijn (15)

Test4kids helpt om inzicht te krijgen in de intelligentie, het  cognitieve (verstandelijke) ontwikkelingsniveau en talenten van je kind  of leerling. De testresultaten vertalen wij naar specifieke handvatten voor de omgang met het kind en adviezen voor een optimale ontwikkeling.

Door ons talent om het kind centraal te zetten zijn wij in staat het kind te laten stralen en een buitengewoon accuraat beeld te vormen. De uitslagen vertalen wij in een duidelijke rapportage met praktische adviezen waar je samen met je kind of leerling meteen mee aan de slag kan.

Ons intelligentieonderzoek wordt ingezet als:

  • Onderzoek: laag/hoog begaafdheid en bij onderpresteren.
  • IQ bepaling voor de aanvraag van bijvoorbeeld leerlinggebonden financiering/ bijzonder onderwijs.
  • Second opinion: ouders twijfelen aan het oordeel van de leerkracht en willen objectief advies.
  • Bepaling van type onderwijs: welk onderwijs sluit goed aan bij het intelligentie profiel van het kind?
  • Schoolkeuze onderzoek: welk onderwijsniveau sluit het beste aan op de capaciteiten van het kind?
  • Advies bij keuze voor een passende behandeling (bijvoorbeeld bij ADHD en dyslexie) en bij vermoedens van een  cognitief disharmonisch profiel.

Test4kids geeft ook advies over het onderwijsniveau van kinderen, helpt bij leerproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs en denkt mee bij studiekeuzes. Ook kan je kind terecht voor een coachingstraject, indien verdere hulp wenselijk is.

Medewerkers zijn universitair geschoold Orthopedagoog en lid van de beroepsvereniging NVO/ NIP. De testen die worden gebruikt zijn professioneel en goed beoordeeld (o.a. door de COTAN).

Wil je vrijblijvend praten over de situatie van je kind of leerling? Neem contact met ons op. We staan graag voor je klaar en denken met je mee over wat je kind of leerling nodig heeft.