IQ test kind

Het meetinstrument dat we gebruiken is de WISC-V NL. Dit is in ons land de meest gebruikte test door psychologen en orthopedagogen om de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar te beoordelen.
Deze IQ test geeft naast een IQ-score een goed beeld van de cognitieve (school)mogelijkheden van je kind of leerling.

WISC III Amsterdam

Onderdeel uit het intelligentieonderzoek

Het maken van de WISC-V is voor een kind aangenaam. In een beperkte tijd worden er verscheidene opdrachten met veel variatie en in interactie met de testleider doorlopen. Het kind krijgt alle aandacht en staat helemaal centraal. Kinderen genieten daarvan, is onze ervaring.

De manier van werken is kindvriendelijk, en wij nemen de test af in een vertrouwde omgeving van het kind. Thuis of op school. Jonge kinderen ervaren de test vaak als spelletjes spelen, oudere kinderen en jongeren ervaren in een samenspel met de testleider een reis door de gevarieerde subtests.

ONZE RAPPORTAGE: TOEGANKELIJK, HELDER EN INSPIREREND

Onze rapportage geeft inzicht in de sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren van je kind of leerling. Je ontvangt duidelijke uitleg bij gebruikte vaktermen. In de rapportage gaan we in op de totale intelligentie, de verbale (’talige’) intelligentie en de performale (‘doe’) intelligentie. Test4kids geeft uitleg en advies bij de verschillende onderdelen. Met behulp van het onderzoek, de analyse en het advies heb je een waardevol instrument voor een optimale begeleiding van je kind of leerling in handen.