Over Test4kids

Floor Vente IQtest kinderen Amsterdam orthopedagoog

Floor Vente

Test4kids is een orthopedagogisch testbureau voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Wij kenmerken ons door een kindvriendelijke en respectvolle aanpak. Test4 kids is opgericht door Floor Vente MSc., Orthopedagoog en Diagnosticus.

Uitgangspunt voor het oprichten van dit testbureau betreft een combinatie van de liefde voor kinderen & liefde voor wetenschap en onderzoek. Wij staan steeds versteld over de helderheid en de inzichten die uit de intelligentieonderzoeken voortkomen.

Wij gaan 100% voor elk kind en elk onderzoek. Dat is voelbaar voor de betrokkenen en zichtbaar in het resultaat. Een resultaat dat opluchting en richting geeft!

 

 

De voordelen van Test4kids op een rij:

  • Wij testen het kind thuis of op school, omdat zij in een vertrouwde omgeving optimaal presteren. Dit bespaart ouders ook tijd en reiskosten.
  • Wij stemmen ons op het totaalbeeld van het kind af en wij zijn expert in observatie van gedrag. Deze observaties communiceren wij met ouders, leerkracht en kind.
  • De IQ test wordt met ipads afgenomen, een innovatieve methode waar kinderen enthousiast over zijn.
  • Wij benaderen het kind vanuit zijn of haar mogelijkheden en talenten en nemen dit als uitgangspunt.
  • Wij zijn positief, duidelijk en maken echt contact met kinderen, ouders en leerkrachten.
  • Wij schrijven uitgebreide onderzoeksrapportage met concrete adviezen en handvatten.